Meld. St. 15 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Meld. St. 44 (2012–2013) Likestilling kommer ikke av seg selv

Tilbaketrekning av Meld. St. 44 (2012–2013) Likestilling kommer ikke av seg selv

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget