Meld. St. 15 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Meld. St. 44 (2012–2013) Likestilling kommer ikke av seg selv

Tilbaketrekning av Meld. St. 44 (2012–2013) Likestilling kommer ikke av seg selv

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no