Meld. St. 44 (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Likestilling kommer ikke av seg selv

Likestilling kommer ikke av seg selv

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no