Meld. St. 44 (2012–2013)

Likestilling kommer ikke av seg selv

Likestilling kommer ikke av seg selv

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no