Meld. St. 44 (2012–2013)

Likestilling kommer ikke av seg selv

Likestilling kommer ikke av seg selv

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget