Meld. St. 17 (2010–2011)

Norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa

Norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no