Meld. St. 19 (2010–2011)

Samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2010

Samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2010

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget