Meld. St. 20 (2011–2012)

EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no