Meld. St. 23 (2011–2012)

Visuell kunst

Visuell kunst

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget