Meld. St. 23 (2011–2012)

Visuell kunst

Visuell kunst

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no