Lenkeliste til Meld. St. 23 (2011-2012) Visuell kunst

Dette er en lenkeliste til stortingsmeldingen om Visuell kunst.

Lenkeliste til stortingsmeldingen om Visuell kunst (.pdf)