Meld. St. 24 (2010–2011)

Samarbeidet i NATO i 2010

Samarbeidet i NATO i 2010

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no