Meld. St. 26 (2011–2012)

Den norske idrettsmodellen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kulturdepartementet om Den norske idrettsmodellen 8. juni 2012 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside