Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 27 (2012–2013)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012

Til innholdsfortegnelse

1 Historiske tabeller

Tabell 1.1 Avkastning av SPU i 2012, siste 3, 5 og 10 år, samt i perioden 1998–2012, målt i norske kroner. Årlig geometriske gjennomsnitt. Prosent

Siste år

Siste 3 år

Siste 5 år

Siste 10 år

1998–2012

SPU inkl. eiendom

Faktisk portefølje

6,70

4,83

3,01

5,34

4,26

Norsk inflasjon

0,77

1,49

2,07

1,78

1,99

Forvaltningskostnader

0,06

0,08

0,10

0,10

0,09

Avkastning justert for kostnader og prisstigning

5,85

3,22

0,83

3,39

2,14

SPU ekskl. eiendom

Faktisk portefølje

6,73

4,84

3,02

5,34

4,27

Referanseindeks

6,53

4,48

3,00

5,14

3,99

Meravkastning

0,20

0,36

0,01

0,20

0,27

Aksjeporteføljen

Faktisk portefølje

11,07

5,06

-0,71

6,85

3,43

Referanseindeks

10,58

4,87

-0,72

6,43

2,94

Meravkastning

0,49

0,20

0,01

0,42

0,48

Renteporteføljen

Faktisk portefølje

0,36

4,16

5,74

4,28

4,58

Referanseindeks

0,36

3,57

5,30

4,05

4,37

Meravkastning

-0,27

0,59

0,43

0,23

0,21

Kilde: Norges Bank, Thomson Reuters EcoWin og Finansdepartementet.

Tabell 1.2 Årlig inflasjon og avkastning av SPU i ulike valutaer. Årlig geometriske gjennomsnitt. Prosent

År

Fondets valutakurv

NOK

USD

EUR

GBP

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

1997

9,07

1,75

10,83

2,62

-4,01

2,29

11,87

1,54

-0,16

1,82

1998

9,26

0,92

19,75

2,25

15,87

1,56

7,63

1,16

14,59

1,56

1999

12,44

1,28

13,84

2,30

7,92

2,21

26,42

1,04

11,41

1,32

2000

2,49

2,02

6,53

3,13

-2,91

3,36

3,66

2,16

4,75

0,87

2001

-2,47

1,17

-5,34

3,03

-6,93

2,85

-1,86

2,34

-4,47

1,18

2002

-4,74

1,91

-19,09

1,29

4,76

1,58

-11,12

2,29

-5,3

1,27

2003

12,59

1,57

19,96

2,45

24,92

2,28

3,92

2,02

12,34

1,36

2004

8,94

2,37

3,93

0,44

14,16

2,66

5,94

2,19

6,45

1,34

2005

11,09

2,33

14,28

1,59

2,22

3,39

17,80

2,15

14,32

2,04

2006

7,92

2,13

5,89

2,26

15,16

3,23

3,01

2,20

1,01

2,30

2007

4,26

3,12

-3,9

0,76

10,20

2,83

-0,61

2,15

8,35

2,35

2008

-23,31

1,42

-6,66

3,79

-27,62

3,86

-23,87

3,26

0,21

3,63

2009

25,62

1,82

7,88

2,11

30,77

-0,37

26,69

0,28

16,42

2,12

2010

9,62

1,98

9,49

2,47

8,82

1,68

16,38

1,57

12,24

3,34

2011

-2,54

2,84

-1,39

1,24

-3,96

3,12

-0,75

2,73

-3,25

4,45

2012

13,42

1,95

6,70

0,77

14,42

2,09

12,66

2,48

9,39

2,84

1998–2012

5,05

1,92

4,26

1,99

6,24

2,26

4,90

1,87

6,32

1,99

1997–2012

5,30

1,91

4,66

2,03

5,57

2,41

5,33

1,97

5,91

2,11

Kilde: Norges Bank, Thomson Reuters EcoWin og Finansdepartementet.

Til dokumentets forside