Meld. St. 29 (2011–2012)

Samfunnssikkerhet

I denne meldingen til Stortinget redegjør regjeringen for ulike tiltak som bidrar til å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Angrepene den 22. juli 2011 satte samfunnets beredskap på prøve og er gjenstand for en bred gjennomgang i meldingen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget