Meld. St. 4 (2009-2010)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008–2009

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008–2009

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no