Meld. St. 4 (2012–2013)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2011–2012

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2011–2012

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no