Meld. St. 40 (2012–2013)

Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012

Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no