Meld. St. 7 (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kulturdepartementet

Arkiv

Arkiv

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no