Meldingar til Stortinget

Meld. St. 7 (2012–2013)

Arkiv

Arkiv

Les dokumentet

Følg meldinga på Stortinget