Meld. St. 7 (2012–2013)

Arkiv

Arkiv

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget