Meld. St. 7 (2012–2013)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kulturdepartementet

Arkiv

Arkiv

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no