Meldinger til Stortinget

Meld. St. 12 (2019–2020)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2018–2019

Meldingen inneholder omtaler av regjeringens oppfølging av Stortingets anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2018-2019. Meldingen omfatter også omtaler av vedtak fra tidligere stortingssesjoner der rapporteringen ikke ble avsluttet i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2019.

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget