Meld. St. 24 (2014-2015)

Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet

Til innhaldsliste

Tilråing

Kulturdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kulturdepartementet 17. april 2015 om rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet blir send til Stortinget.

Til forsida av dokumentet