Meld. St. 27 (2014-2015)

På rett spor — Reform av jernbanesektoren

Stortingsmeldingen presenterer regjeringens reform av jernbanesektoren, som inkluderer omstrukturering av Jernbaneverket og NSB AS, samt økt konkurranse om persontogtrafikk.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget