Meld. St. 27 (2014-2015)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

På rett spor — Reform av jernbanesektoren

Stortingsmeldingen presenterer regjeringens reform av jernbanesektoren, som inkluderer omstrukturering av Jernbaneverket og NSB AS, samt økt konkurranse om persontogtrafikk.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no