Meld. St. 31 (2016–2017)

Noen fiskeri- og havbrukspolitiske saker

Meldingen omhandler regjeringens oppfølging av åtte anmodningsvedtak fra Stortinget om ulike fiskeri- og havbrukspolitiske tema. Meldingen vil gi Stortinget en god mulighet til å behandle temaene i sin fulle bredde der dette er relevant.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no