Meld. St. 37 (2020–2021)

Samisk språk, kultur og samfunnsliv — Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn

Regjeringen legger årlig fram en framoverskuende stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Årets melding, Meld. St. 37 (2020–2021), har næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn som tema. Sametingets årsmelding er særskilt vedlegg.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:

Følg meldingen videre på www.stortinget.no