Meldinger til Stortinget

Meld. St. 4 (2017–2018)

Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold

I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner i 2017, for bakgrunnen for gjeldende regler for regulering av alderspensjon og for utviklingen i pensjonistenes inntektsforhold.

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget