Midlertidig forskrift om tiltak for å effektivisere Arbeids- og velferdsetatens behandling av saker etter folketrygdloven i forbindelse med covid-19-pandemien

Forskriften gir bestemmelser om tiltak som skal lette saksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med covid-19-pandemien.

Se forskriften på lovdata.no