Midlertidig forskrift om ekstraordinært tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 8. februar 2021 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no