Midlertidige ansettelser 2016

Fafo-notat 2017:07

Resultater fra en tilleggsundersøkelse til AKU 2016 og oppdaterte tall for midlertidige ansettelser.

En tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse (AKU) viser små endringer etter at reglene om midlertidig ansettelse ble endret i juli 2015. Fafo har analysert resultatene i et nytt forskningsnotat. Økningen i midlertidig ansettelse har kommet blant unge arbeidstakere og blant ansatte i deltidsstillinger, særlig blant dem som ikke har arbeid som hovedaktivitet.

«Midlertidige ansettelser 2016»

Kristine Nergaard, Fafo.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.