Midtveisevaluering av BLEST

Asplan Viak har som ledd i sin følgeevaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST - Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder - levert en midtveisrapport som vurderer prosess og måloppnåelse.


Asplan Viak har som ledd i sin følgeevaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST - Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder - levert en midtveisrapport som vurderer prosess og måloppnåelse i programmet så langt.