Miljøhandlingsplan (2002-2006)

Alle sektorer innen offentlig forvaltning har et ansvar for å bidra til en miljøvernpolitikk for bærekraftig utvikling.

Alle sektorer innen offentlig forvaltning har et ansvar for å bidra til en miljøvernpolitikk for  bærekraftig utvikling.

Justisdepartementet har derfor utarbeidet en miljøhandlingsplan for sin sektor.

Les miljøhandlingsplanen (pdf)