Miljørettet utviklingssamarbeid: Åpen høringsrunde

- Vi ønsker oss mange konstruktive innspill og konkretiseringer i denne høringsrunden, sier de to statsrådene Erik Solheim og Helen Bjørnøy i en felles uttalelse i forbindelse med at Regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid nå blir lagt fram til høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2006

Miljøvernminister Helen Bjørnøy og utviklingsminister Erik Solheim oppfordrer alle berørte parter og andre interesserte til å komme med kommentarer og synspunker til Handlingsplanen for miljørettet utviklingssamarbeid.

- Miljøet og livsvilkårene for fattige henger nøye sammen. Norge skal være et ledende land innen miljørettet utviklingssamarbeid og denne handlingsplanen bør bli et effektivt styringsdokument for å oppnå dette. Derfor ønsker vi oss mange konstruktive innspill og konkretiseringer i denne høringsrunden, sier de to statsrådene i en felles uttalelse.

I høringsperioden, tentativt 18. mai, vil det bli avholdt et åpent høringsseminar med politisk ledelse til stede. Nærmere opplysninger om dette vil komme snart.

Innspill kan sendes på e-post til miljosek@mfa.no , eller per brev til Utenriksdepartementet, Seksjon for miljø og bærekraftig utvikling, Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo. Konvolutten merkes "Høringsinnspill til Handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid".

Høringsfrist: 31.05.2006