Historisk arkiv

Administrative tiltak...

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Administrative tiltak og virkemidler

Gjennomføringen av Handlingsplanen vil kreve økt miljøkompetanse innen hele bistandsforvaltningen.

Følgende tiltak vil bli iverksatt:

  • Det skal etableres et nytt opplæringsprogram i et nært samarbeid mellom utenriks- og miljøforvaltningen.
  • Norads og fagsentrenes kompetanse og innsats innenfor miljøbistanden skal samordnes og god informasjon om denne kompetansen skal formidles til ambassadene og andre som har bruk for den.
  • Systematisk utveksling av erfaringer mellom utviklings- og miljøforvaltningen skal fremmes med hospiteringsopphold

Evaluering

Handlingsplanen for miljø i utviklingssamarbeidet har en varighet fram til 2015, som er fristen for FNs tusenårsmål. I tillegg til den årlige rapporteringen til Stortinget skal Utenriksdepartementet foreta en egen evaluering av resultatene av innsatsen på de fire tematiske prioriteringene. Handlingsplanen skal revideres innen 2010. Utenriksdepartementet skal gjennomføre en sluttevaluering snarlig etter 2015.

Til toppen