Mindreårige som forsvinner fra mottak - forebygging og oppklaring

En ny rapport viser at antall mindreårige som har forsvunnet fra mottak er relativt stort, oppfølgingen har vært varierende og kunnskapen om hva som har skjedd med barna er mangelfull. Arbeidsgruppen har kommet frem til at minst 51 mindreårige asylsøkere forsvant fra mottak/botiltak i perioden 2005 – 2007.

Last ned rapporten i pdf-format her.

Last ned rapporten i pdf-format her.

Presisering til rapporten.

En ny rapport viser at antall mindreårige som har forsvunnet fra mottak er relativt stort, oppfølgingen har vært varierende og kunnskapen om hva som har skjedd med barna er mangelfull. Arbeidsgruppen har kommet frem til at minst 51 mindreårige asylsøkere forsvant fra mottak/botiltak i perioden 2005 – 2007. I dag er 37 barn fremdeles savnet. Tilsatte ved mottakene har sendt bekymringsmelding om 11 som mulige ofre for menneskehandel.