Rapport om økonomiske misligheter per 30. september 2018

Ved utgangen av september 2018 hadde Sentral kontrollenhet registrert 1066 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 954 har status avsluttet og 112 fortsatt er under behandling.

I tredje kvartal 2018 registrerte Sentral kontrollenhet 22 nye varsler. I samme periode ble 22 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Fredskorpsets ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de ni sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i tredje kvartal 2018. Totalt for de ni sakene er det tilbakebetalt 1.134.639 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 3. kvartal 2018

Saksnr. /
ansvar

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

425
UD

Chile

Ambassaden

Underslag. NOK 7500 er tilbakebetalt.

 

448
UD

Nepal

Aarohan Theatre Group

Regnskapsførte kostnader uten gyldig dokumentasjon og bruk av tilskuddsmidler i strid med formålet. NOK 273.671 er tilbakebetalt.

 

890
UD

Brasil

Hutukara Associacao Yanomami (HAY)

 

Underslag. Forholdet politianmeldt. NOK 387.698 er tilbakebetalt.

 

910
Norad

Papua Ny-Guinea

Regnskogfondet

Regnskapsførte kostnader uten gyldig dokumentasjon hos lokal samarbeids-partner. NOK 243.996 er tilbakebetalt.

 

926
Norad

Swaziland

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

Lokal partner i Swaziland med mangler i økonomistyringen, svak økonomikontroll og mangler i regnskaps-dokumentasjonen. NOK 107.665 er tilbakebetalt.

 

1015
UD

Malawi

We Effect

Underslag. NOK 6422 er tilbakebetalt.

 

1028
Norad

Jordan

The Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)

Underslag. Forholdet politianmeldt. NOK 21.004 er tilbakebetalt.

 

1031
Norad

Zambia

Norges Kristne Råd

Udokumentert kontantuttak foretatt av lokal partner. NOK 51.423 er tilbakebetalt.

 

1043
UD

Russland

Barentssekretariatet

Regnskapsførte kostnader uten gyldig dokumentasjon og bruk av tilskuddsmidler i strid med formålet hos lokal partner. NOK 35.260 er tilbakebetalt.