Rapport om økonomiske misligheter per 30. juni 2018

Ved utgangen av juni 2018 hadde Sentral kontrollenhet registrert 1044 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 932 har status avsluttet og 112 fortsatt er under behandling.

I andre kvartal 2018 registrerte Sentral kontrollenhet 27 nye varsler. I samme periode ble 43 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Fredskorpsets ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de 21 sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i andre kvartal 2018. Totalt for de 21 sakene er det tilbakebetalt 9.247.524 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 2. kvartal 2018

Saksnr. /
ansvar

Land
region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

437
UD

Pakistan

Society for the Protection of Children (Sparc)

 

Regnskapsførte kostnader uten gyldig dokumentasjon.

NOK 135.699 er tilbakebetalt.

469
UD

Nepal

Nepal Agricultural Research Council

Regnskapsførte kostnader uten gyldig dokumentasjon.

NOK 315.047 er tilbakebetalt.

 

786
Norad

Sør-Afrika

Kirkens Nødhjelp

 

Medarbeider i Sør-Afrika underslo større pengesummer ved å overføre organisasjonens midler til sin egen konto.

NOK 518.941 er tilbakebetalt.

 

803
UD

Brasil

Conselho Indigena de Roraima

Underslag og kontraktsbrudd.

NOK 419.090 er tilbakebetalt.

 

867
Norad

Afrika

Digni/Kristen Idrettskontakt

 

Ansatte hos lokal samarbeidspartner av Kristen Idrettskontakt i Kenya, Uganda og Tanzania bedrev systematisk underslag av prosjektmidler over en årrekke. Regnskapsførte kostnader uten gyldig dokumentasjon.

NOK 2.546.365 er tilbakebetalt.

 

899
Norad

Uganda

Redd Barna

 

To ansatte hos lokal samarbeidspartner av Redd Barna underslo midler ved urettmessig lønnsutbetaling og godtgjørelser for opplæring uten å ha deltatt.

NOK 16.835 er tilbakebetalt.

 

913
Norad

Uganda

Strømmestiftelsen

 

Dokumentfalsk, samt bedrageri og brudd på habilitetsregler i forbindelse med anskaffelser hos to lokale partnere.

NOK 110.631 er tilbakebetalt.

 

933
Norad

Sør-Sudan

Redd Barna

 

To ansatte ved et distriktskontor i Sør-Sudan fikk returprovisjon av en leverandør ved en anskaffelse.

NOK 11.897 er tilbakebetalt.

 

941
Norad

Madagaskar

Norges Røde Kors

Svindel skjult gjennom fabrikkerte regnskapsbilag, samt underslag knyttet til anskaffelser utført av ansatte i Røde Kors Madagaskar.

NOK 2.727.638 er tilbakebetalt.

 

988
Norad

Kenya

Plan International

Et lokalkontor brukte én lokal leverandør uten at krav til konkurranse ble etterlevet.

NOK 2.541 er tilbakebetalt.

 

990
UD

Malawi

We Effect

 

Underslag og tyveri av utstyr.

NOK 8.630 er tilbakebetalt.

 

997
Norad

Uganda

Strømmestiftelsen

Ansatte hos lokal samarbeidspartner i Uganda og Tanzania bedrev systematisk underslag av prosjektmidler over en årrekke. Regnskapsførte kostnader uten gyldig dokumentasjon.

NOK 464.963 er tilbakebetalt.

 

1000
Norad

Malawi

Norsk Sykepleierforbund

Regnskapsførte kostnader uten gyldig dokumentasjon hos lokal samarbeidspartner.

NOK 55.929 er tilbakebetalt.

 

1004
Norad

Tanzania

Atlas-alliansen / Krik

 

Regnskapsførte kostnader hos lokal samarbeidspartner i Tanzania uten gyldig dokumentasjon.

NOK 28.860 er tilbakebetalt.

 

1006
Norad

Tanzania

Norsk Folkehjelp

Ansatte hos lokal samarbeidspartner i Kenya, Uganda og Tanzania bedrev systematisk underslag av prosjektmidler over en årrekke. Regnskapsførte kostnader uten gyldig dokumentasjon.

NOK 1.753.210 er tilbakebetalt.

 

1007
Norad

Tanzania

Norges Idrettsforbund

Regnskapsførte kostnader hos lokal samarbeidspartner i Tanzania uten gyldig dokumentasjon.

NOK 81.360 er tilbakebetalt.

 

1010
UD

Mali

Flyktninghjelpen

 

Underslag hos tjenesteleverandør.

NOK 15.064 er tilbakebetalt.

 

1020
Norad

Rwanda

Norsk Sykepleierforbund

Granskning av lokal partner påviste urettmessige utbetalinger av godtgjørelser for deltakelse på seminarer.

NOK 25.889 er tilbakebetalt.

 

1024
Norad

DR Kongo

Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDI)

Underslag begått av ansatt på Drugs for Neglected Diseases Initiative sitt landkontor i DR Kongo.

NOK 3.580 er tilbakebetalt.

 

1025
Norad

Uganda

Redd Barna

 

Regnskapsførte kostnader uten gyldig dokumentasjon hos lokal samarbeidspartner.

NOK 3.235 er tilbakebetalt.

 

1033
UD

Zambia

Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 

Regnskapsførte kostnader uten gyldig dokumentasjon hos lokal samarbeidspartner. NOK 2.120 er tilbakebetalt.