Rapport om økonomiske misligheter per 31. mars 2018

Ved utgangen av mars 2018 hadde Sentral kontrollenhet registrert 1016 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 888 har status avsluttet og 128 fortsatt er under behandling.

I første kvartal 2018 registrerte Sentral kontrollenhet 29 nye varsler. I samme periode ble 36 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Fredskorpsets ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de 22 varslingssakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i første kvartal 2018. Totalt for de 22 sakene er det tilbakebetalt 4.970.428 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 1. kvartal 2018

Saksnr. /
ansvar

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

557
UD

Haiti

Kirkens Nødhjelp

Sentral kontrollenhet mener at midler er brukt i strid med kontraktene mellom Kirkens Nødhjelp og Viva Rio. Partene har blitt enige om tilbakebetaling av et omforent beløp. NOK 1.080.488 er tilbakebetalt.

 

856
Norad

Uganda og Sør-Sudan

Fokus

Utilstrekkelig dokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 83.977 er tilbakebetalt.

 

863
UD

Syria

Norsk Folkehjelp

Dobbeltbetaling og overprising av kontorleie og lønn hos lokal partner. NOK 381.263 er tilbakebetalt.

 

878
UD

Sør-Sudan

Redd Barna

Bestikkelser i forbindelse med inngåelse av leverandøravtale hos lokal partner. NOK 3620 er tilbakebetalt.

 

885
Norad

Kina

Digni

Underslag hos lokal partner. NOK 222.461 er tilbakebetalt.

 

898
Norad

Sør-Sudan

Redd Barna

Ran av lokalt kontor. NOK 3620 er tilbakebetalt.

 

903
Norad

Sri Lanka og Bangladesh

Strømmestiftelsen

Sammenblanding av Strømmestiftelsens og private disposisjoner. Gaver til offentlige tjenestemenn i Bangladesh. Forholdene er av eldre dato. Strømmestiftelsen har iverksatt en rekke organisatoriske tiltak. NOK 17.045 er tilbakebetalt.

 

908
Norad

Zimbabwe

Norsk Folkehjelp

Systematiske misbruk av midler hos lokal partner. Bl.a. overfakturering i samarbeid med leverandører, falske bilag og bruk utover formålet. NOK 65.678 er tilbakebetalt.

 

912
Norad

Zimbabwe

Redd Barna

Underslag hos lokal partner. NOK 33.730 er tilbakebetalt.

 

937
Norad

Øst-Europa

Kristelig Folkeparti

En lokal partner kan ikke godtgjøre at bruk av midler har skjedd i tråd med gjeldende avtale. NOK 175.240 er tilbakebetalt.

 

940
UD

Syria

Redd Barna

Tyveri av solcellepaneler fra skoler. NOK 10.880 er tilbakebetalt.

 

 

947
Norad

Sudan

Kirkens Nødhjelp

Underslag hos lokal partner. NOK 8805 er tilbakebetalt.

 

948
UD

Ukraina

Røde Kors/Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC)

Innkjøpssvindel. NOK 486.726 er tilbakebetalt.

 

963
Norad

Ecuador

Digni

Underslag og korrupsjon hos lokal partner. NOK. 18.385 er tilbakebetalt.

 

972
UD

Madagaskar

Røde Kors/Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC)

Underslag. NOK 40.236 er tilbakebetalt.

 

978
Norad

Pakistan

Internasjonal helse og sosialgruppe (IHSG)

Irregulære utbetalinger og ugyldig dokumentasjon hos lokal partner. NOK 324 er tilbakebetalt.

 

985
Norad

Det palestinske området

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Tiltale om korrupsjon hos lokal samarbeidspartner. NOK 799.536 er tilbakebetalt.

 

991
Norad

Senegal

Digni

Forskuddsbetaling av utstyr som ikke ble levert hos lokal partner. NOK 464.065 er tilbakebetalt.

 

995
Norad

Etiopia

Redd Barna

Udokumenterte samt utilstrekkelig dokumenterte kostnader hos åtte lokale partnere. NOK 469.616 er tilbakebetalt

 

998
Norad

Rwanda

Care

Lokal partner utsatt for at tilbydere foretok anbudssamarbeid og dokumentforfalskning. NOK 12.370 er tilbakebetalt.

 

1009
Norad

Sveits

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

 

Underslag ved regionskontor. NOK 29.500 er tilbakebetalt.

 

1012
UD

Kenya

Flyktninghjelpen

Tyveri av diesel fra en av Flyktninghjelpens leire i Kenya. NOK 6280 er tilbakebetalt.