Rapport om økonomiske misligheter per 31. desember 2017

Ved utgangen av desember 2017 hadde Sentral kontrollenhet registrert 991 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 853 har status avsluttet og 138 fortsatt er under behandling.

I fjerde kvartal 2017 registrerte Sentral kontrollenhet 23 nye varsler. I samme periode ble 32 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Fredskorpsets ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de 18 varslingssakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i fjerde kvartal 2017. Totalt for de 18 sakene er det tilbakebetalt 8.693.551 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 4. kvartal 2017

Saksnr. /
ansvar

Land/
region

Forvalter

Kort beskrivelse   av saken

838
Norad

Sør-Afrika

Aids Fonds

Underslag hos lokal partner. Aids Fonds har politianmeldt forholdet og rettsprosess er påbegynt. Norads andel av misligholdt beløp, NOK  342.673, er tilbakebetalt.

 

954
Norad

Zambia

Lions Aid Norway

Ugyldig dokumentasjon hos lokal partner. NOK 4314   er tilbakebetalt.

 

968
UD

Afghanistan

Flyktninghjelpen

Irregulære utbetalinger. NOK 100.927 er tilbakebetalt.

 

173
UD

Sveits

Centre for Humanitarian Dialogue (CHD)

Underslag avdekket i 2010. Lang rettsprosess som endte med   dom og fengselsstraff i 2017. UDs andel av underslått beløp, NOK 7.048.708, er tilbakebetalt.

 

931
Norad

Malawi

Action Aid International

Underslag begått av tidligere mellomleder i  organisasjonen. Forholdet er politianmeldt. Norads andel av misligholdt   beløp, NOK 26.091, er tilbakebetalt.

 

959
UD

Etiopia

Civil   Society Support Programme (CSSP)

CSSP er et flergiverprogram hvor mer enn 500 lokale   organisasjoner har mottatt støtte. For fem organisasjoner var det mottatt  utilstrekkelig dokumentasjon. NOK 10.719 er tilbakebetalt.

 

939
Norad

Uganda

Norsk Sykepleierforbund

Spesialrevisjon avdekket systematiske økonomiske   misligheter hos NSFs lokale partner, herunder falske bilag, urettmessige  godtgjørelser og manglende dokumentasjon av utgifter. Fire personer er avsatt   og politianmeldt. NOK 499.466 er tilbakebetalt.

 

969
Norad

Malawi

Forut

Tyveri av IT-utstyr hos lokal partner. NOK 2914 er   tilbakebetalt.

 

802
UD

Malawi

Ministry   of Economic Planning and Development

Udokumenterte utgifter og falske bilag. NOK 180.151 er   tilbakebetalt.

924
UD

Malawi

We Effect

Udokumenterte utgifter, falske kvitteringer mv. hos flere lokale partnere. NOK 28.160 er tilbakebetalt.

 

909
UD

Malawi

College of Medicine

Underslag begått av ansatt. Den ansatte er avsatt og politianmeldt. NOK 59.585 er tilbakebetalt.

 

888
Norad

Malawi

Lions Aid Norge

Misligheter i den lokale organisasjon. Lions Aid er   anmodet av Norad om å vurdere politianmeldelse i saken. NOK 285.452 er tilbakebetalt.

 

973
Norad

Afghanistan

Flyktninghjelpen

Underslag begått av to lokalt ansatte ved Flyktninghjelpens kontor i Kabul. De involverte er avskjediget. Svakheter ved   internkontroll skal være utbedret. Norads andel av misligholdt beløp, NOK 37.124, er tilbakebetalt.

 

906
Norad

Zambia

International   Pregnancy Advisory Services (Ipas)

Falske tilbud i samarbeid med ansatt. Leverandøren er   svartelistet og den ansatte avsatt. Norads andel av misligholdt beløp, NOK  817, er tilbakebetalt.

 

950
Norad

Mosambik

De norske pinsemenigheters ytremisjon

 

Tyveri av PC hos lokal partner. NOK 590 er tilbakebetalt.

958
Norad

Uganda

Design without Borders

Urettmessige lønns- og reiseforskudd hos lokalt   datterselskap. Den ansatte er avsatt. NOK 36.686 er tilbakebetalt.

 

975
Norad

Kambodsja

Redd Barna

Underslag ved forfalskning av deltakerlister ved distriktskontor. NOK 8884 er tilbakebetalt.

 

976
Norad

Kenya

International   Planned Parenthood Federation (IPPF)

Forfalsking av reiseregninger. Den ansatte er avsatt. NOK  20.290 er tilbakebetalt.