Forsiden

Rapport om økonomiske misligheter per 30. september 2017

Ved utgangen av september 2017 hadde Sentral kontrollenhet registrert 968 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 817 har status avsluttet og 151 fortsatt er under behandling.

I tredje kvartal 2017 registrerte Sentral kontrollenhet 30 nye varsler. I samme periode ble 24 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de ni varslingssakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i tredje kvartal 2017. Totalt for de ni sakene er det tilbakebetalt 1.639.360 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 3. kvartal 2017

Avsluttet/
saksnr. /
ansvar

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse   av saken

07.2017
900
Norad

Mosambik

Norsk Folkehjelp

Midler brukt i strid med avtale hos lokal partner. NOK 44.038  er tilbakebetalt. 

07.2017
923
UD

Malawi

College of Medicine

 

Midler brukt i strid med avtale. NOK 1.190.000   er tilbakebetalt.

08.2017
927
Norad

Afghanistan

Flyktninghjelpen

Underslag begått av lokalt ansatt. NOK 6259 er   tilbakebetalt.

09.2017
904
Norad

Kenya

Digni/
De norske pinsemenigheters ytremisjon 

Underslag begått av lokalt ansatt. NOK 1089 er   tilbakebetalt.

09.2017
396
UD

Mosambik

Mosambiks miljøverndepartement (Micoa) 

Udokumenterte utgifter. NOK 234.736 er tilbakebetalt.

09.2017
914
UD

Libanon

Redd Barna

Tyveri av skoleutstyr fra et lager som Redd Barna leide fra   en partnerorganisasjon. NOK 1867 er tilbakebetalt. 

09.2017
946
Norad

Zambia

World Wildlife Fund Norge

Innkjøp av 750 sollamper som det senere ikke kunne gjøres   tilstrekkelig rede for. NOK 45.960 er tilbakebetalt. 

09.2017
911
Norad

Botswana

Digni/
De norske pinsemenigheters ytremisjon

Innbrudd og tyveri av to sjekker hos lokal partner med   påfølgende uttak fra bank. NOK 99.978 er tilbakebetalt. 

09.2017
902
Norad 

Nepal

Strømmestiftelsen

Korrupsjon og underslag hos lokal partner. NOK 3779 er   tilbakebetalt.