Rapport om økonomiske misligheter per 30. juni 2017

Ved utgangen av juni 2017 hadde Sentral kontrollenhet registrert 937 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 793 har status avsluttet og 144 fortsatt er under behandling.

I andre kvartal 2017 registrerte Sentral kontrollenhet 20 nye varsler. I samme periode ble 19 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de fem varslingssakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i andre kvartal 2017. Totalt for de fem sakene er det tilbakebetalt 1 304 837 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 2. kvartal 2017

Avsluttet/
ansvar/
saksnr.

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse   av saken

04.2017
UD
303

Makedonia

Helsingforskomiteen

Kritikkverdige forhold og manglende rapportering hos lokal partner, den makedonske Helsingfors-komiteen (MKH).  Falske regninger for  seminar-deltakelse, kafebesøk m.m. Nok 95.100 er tilbakebetalt.

 

04.2017
UD
862

Uganda

Action Against Hunger (ACF)

Utpressing fra ansatte i ACF mot mottakere av   støtte i prosjekt. Saken er anmeldt. ACF har iverksatt forebyggende tiltak   for å redusere risiko for liknende hendelser.    NOK 15.000 er tilbakebetalt.

 

05.2017
UD
871

Kina

UD

Lokalt ansatt mistenkt for korrupsjon i forbindelse   med visumbehandling. Saken er håndtert av UDs personalseksjon.

 

05.2017
Norad
884

Tanzania

Oxfam

Manglende dokumentasjon av utgifter og alvorlige   mangler i internkontrollen hos lokal partner, Faidika Wote Pamoja (Fawopa). Oxfam har avsluttet samarbeidet med partneren. NOK 85.979   er tilbakebetalt.

 

06.2017
UD
650

Libanon

Norwac

Innbrudd i kontorene til Norwacs lokale partner, Watan. Mistanke  mot en person spesielt, men ingen bevis. NOK 1.108.758 er tilbakebetalt.