Rapport om økonomiske misligheter per 31. mars 2017

Ved utgangen av mars 2017 hadde Sentral kontrollenhet registrert 917 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 774 har status avsluttet og 143 fortsatt er under behandling.

I første kvartal 2017 registrerte Sentral kontrollenhet 27 nye varsler. I samme periode ble 29 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de tolv varslingssakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i første kvartal 2017. Totalt for de tolv sakene er det tilbakebetalt 1.428.572 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 1. kvartal 2017

Avsluttet/
ansvar/
saksnr.

Land/
region

Forvalter

Kort beskrivelse  av saken

01.2017
Norad
855

 

Uganda

The   Norwegian Copyright Development Association (Norcode)

Spesialrevisjon viste manglende dokumentasjon av   utgifter hos lokal partner. Norcode har avsluttet samarbeidet. NOK 30.079 er   tilbakebetalt.

 

01.2017
UD
879

 

Irak

 

Redd Barna

Korrupsjon knyttet til en lokalt ansatt ved Redd   Barnas feltkontor. NOK 4311 er tilbakebetalt

01.2017
UD
730

 

Irak

Flyktninghjelpen

Korrupsjon knyttet til en lokalt ansatt i   logistikkavdelingen. NOK 8509 er tilbakebetalt.

02.2017
Norad
819

 

 

Zimbabwe

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

Spesialrevisjon viste manglende og forfalsket   dokumentasjon av utgifter hos lokal partner. SAIH har avsluttet samarbeidet.   NOK 103.652 er tilbakebetalt.

 

03.2017
UD
570

 

Zambia

Ministry of Community Development, Mother and Child Health

Underslag begått av ledelsen i en av provinsene som   gjennomførte programmet. NOK 639.046 er tilbakebetalt.

 

03.2017
UD
628

 

Pakistan

Flyktninghjelpen

Manglende  dokumentasjon i forbindelse med distribusjon av til sammen 191   nødhjelpspakker. NOK 51.296 er tilbakebetalt.

 

03.2017
Norad
896

 

Niger

Redd Barna

Juks med anbud hos lokal partner. NOK 4494 er tilbakebetalt.

 

03.2017
Norad
897
 

Burma

Redd Barna

Manglende dokumentasjon av utgifter hos lokal partner. NOK 4588 er tilbakebetalt.

 

03.2017
UD
868

 

Kenya

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri) tidl.  LLH

Underslag av  midler hos lokal partner. NOK 58.446 er tilbakebetalt.

 

 

03.2017
UD
700

 

Uganda

Ministry   of Energy and Mineral Development

Manglende rapportering og avvik i bruk av midler i et   prosjekt under utviklingsprogrammet Olje for Utvikling. NOK 227.346 er tilbakebetalt.

 

03.2017
UD
731

 

Pakistan

Lokal drivstoff-leverandør

Overfakturering for drivstoff levert til ambassaden. NOK 246.912 er tilbakebetalt.

03.2017
Norad
583

 

Irak

Norsk Folkehjelp

Gransking viste mangelfull og forfalsket dokumentasjon av utgifter hos lokal partner. To ansatte hos partneren   oppsagt. NOK 39.519 er tilbakebetalt.