Rapport om økonomiske misligheter pr. 31. desember 2016

Ved utgangen av desember 2016 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 890 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 745 har status avsluttet og 145 fortsatt er under behandling.

I fjerde kvartal 2016 mottok Sentral kontrollenhet tolv nye varsler. I samme periode ble 21 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de 14 varslingssakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i fjerde kvartal 2016. Totalt for de 14 sakene er det tilbakebetalt 3 166 435 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 4. kvartal 2016

Avsluttet/
ansvar/
saksnr.

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

10.2016
695
UD

Etiopia/Eritrea

Kirkens Nødhjelp

Utilstrekkelig dokumentasjon på bruk av midler hos to lokale partnere. NOK 450.000 er tilbakebetalt.

10.2016
845
Norad

Tanzania

WWF Tanzania

Juks med bensinkvitteringer. NOK 1295 er tilbakebetalt.

10.2016
869
Norad

Malawi

Redd Barna

Underslag av bensin hos lokal partner. Vedkommende sagt opp og rutiner forbedret. NOK 15.924 er tilbakebetalt.

11.2016
746
Norad

Nepal

Makerere University

Mislighold av avtale hos Makerere University sin nepalske samarbeidspartner. Midler som var avtalt benyttet til utstyr for opplæring ble brukt til oppføring av bygninger. NOK 271.735 er tilbakebetalt.

11.2016
720
Norad

Sør-Sudan

Norsk Folkehjelp

En intern gransking av landkontoret viste mangelfullt dokumenterte utgifter. NOK 470.304 er tilbakebetalt.

11.2016
877
UD

Kenya

FRI (tidl. LLH)

Revisjon hos lokal partner viste manglende dokumentasjon,feil i  deltakerlister, irrelevante utgifter mv. NOK 20.816 er tilbakebetalt.

11.2016
872
Norad

Sør-Sudan

International Hiv/aids Alliance (IHAA)

Betaling for medisinsk utstyr som ikke ble levert og underslag av midler hos lokal medlemsorganisasjon. IHAA har avsluttet samarbeidet. NOK 8883 er tilbakebetalt.

11.2016
880
Norad

Burundi

Hauge   Family Micro Finance - Burundi

Fiktive lån og underslag hos lokal partner. Vedkommende fjernet fra stillingen. NOK 28.044 er tilbakebetalt.

12.2016
853
UD

Libanon

Norsk Folkehjelp

Misligholdte midler knyttet til diverse prosjekter i Libanon i perioden 2005-2007. Avdekket av Norsk Folkehjelp gjennom interne undersøkelser. NOK 343.755 er tilbakebetalt.

12.2016
827
Norad

Sør-Sudan

Strømmestiftelsen

Sammenblanding med støtte fra andre givere og flere vesentlige mangler i økonomistyring og rapportering hos lokal partner. NOK 148.219 er tilbakebetalt.

12.2016
830
Norad

Bangladesh

Strømmestiftelsen

Fiktivt bilag, manipulert anskaffelsesprosess og forfalskning av underskrifter hos lokal partner. NOK 5877 er tilbakebetalt.

12.2016
814
Norad

Nicaragua

LO

Utbetaling til privat konto, mangelfull rapportering og manglende vilje til å besvare spørsmål fra revisor hos lokal partner. LO har avsluttet samarbeidet. NOK 1.290.619 er tilbakebetalt.

12.2016
876
Norad

Tanzania

Fokus

Underslag hos lokal partner. Den ansvarlige er politianmeldt. NOK 98.500 er tilbakebetalt.

12.2016
515
Norad

Zimbabwe

SOS Barnebyer

Overpris og betaling for varer som ikke ble mottatt. NOK 12.464 er tilbakebetalt.