Rapporter og planer

Rapport om økonomiske misligheter per 30. september 2016

Ved utgangen av september 2016 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 877 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 722 har status avsluttet og 155 fortsatt er under behandling.

I tredje kvartal 2016 mottok Sentral kontrollenhet 25 nye varsler. I samme periode ble 37 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de ti varslingssakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i tredje kvartal 2016. Totalt for de ti sakene er det tilbakebetalt 2.119.282 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 3. kvartal 2016

Avsluttet/
saksnr./
ansvar

Land/
region

Forvalter

Kort beskrivelse
av saken

07.16
612
Norad

Kenya

Utdanningshjelpen

En gjennomgang av regnskap og full bilagskontroll for 2013 og 2014 viste at deler av tilskuddsbeløpet ikke var tilstrekkelig redegjort for. NOK 30.339 er tilbakebetalt.

08.16
799
UD

Irak

Redd Barna

Tyveri av elektronisk utstyr ved feltkontor. NOK 4740 er tilbakebetalt.

08.16
860
UD

Nepal

Public   Awareness Campaign (PAC) Nepal

Revisjon viste mangelfullt dokumenterte utgifter. NOK 1705 er tilbakebetalt.

08.16
499
UD

Uganda

Uganda Red Cross

Midler brukt til andre formål enn det som var hjemlet i avtalen. NOK 419.077 er tilbakebetalt.

08.16
774
UD

USA

Search for Common Ground

Midler brukt i strid med avtale, herunder bruk av   prosjektstøtte til driftsutgifter og gjeldsbetaling. NOK 1.030.678 er tilbakebetalt.

08.16
640/
UD

Etiopa/
DR Kongo

Redd Barna

Revisjon viste mangelfullt dokumenterte utgifter. NOK 113. 045 er tilbakebetalt.

09.16
680
UD

Pakistan

Redd Barna

Revisjon viste mangelfullt dokumenterte utgifter. NOK 101.385 er tilbakebetalt.

09.16
722
Norad

Zimbabwe

Norsk Folkehjelp

Gransking av lokal partner avdekket at utbetalinger i stort omfang ikke var dokumentert. Den lokale organisasjonen er oppløst. NOK 365.265 er tilbakebetalt.

09.16
549
UD

Colombia

UiO

Seminaraktiviteter utenfor tilskuddsavtalen. NOK 37.500 er tilbakebetalt.

09.16
839
UD

Uganda

LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner)

Underslag av midler hos lokal samarbeidspartner. Spesialrevisjon gjennomført. NOK 15.548 er tilbakebetalt.