Monika-saken

Arbeidsgiver håndtering av Robin Schaefers varsling.

Rapport fra advokatfirmaet Wiersholm AS om arbeidsgivers håndtering av politietterforsker Robin Schaefers varsel i den såkalte Monika-saken i Hordaland politidistrikt.

Rapport fra advokatfirmaet Wiersholm AS om arbeidsgivers håndtering av politietterforsker Robin Schaefers varsel i den såkalte Monika-saken i Hordaland politidistrikt Wiersholms hovedkonklusjoner er:

  1. Robin Schaefers engasjement for å få gjenopptatt Monika-saken og hans opptreden i den forbindelse må regnes som varsel om "kritikkverdige forhold" etter reglene i arbeidsmiljølovens § 2-4.
  2. Varslene til Politimesteren, til bistandsadvokaten, til pressen og allmennheten var forsvarlige og dermed lovlige og i henhold til reglene i arbeidsmiljøloven § 2-4.
  3. Arbeidsgivers opptreden etter varslene representerer samlet sett et brudd på forbudet i arbeidsmiljølovens § 2-5 mot gjengjeldelse.
  4. Arbeidsgiver fulgte ikke Hordaland politidistrikts egne regler for håndtering av varsling.
  5. Arbeidsgiver sørget heller ikke for at Robin Schaefers arbeidsmiljø var fullt forsvarlig.

Rapport fra Wiersholm (pdf)