Mot en regional innovasjonspolitikk - eksemplet Nord-Norge

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapporten er skrevet av Odd Jarl Borch og Bjørn Eriksson.