Mot en regional innovasjonspolitikk - eksemplet Nord-Norge

Rapporten er skrevet av Odd Jarl Borch og Bjørn Eriksson.