Høring - Norges andre rapport til FNs menneskerettighetsråd om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2013