Menneskerettighetenes plass i Norges utenriks- og utviklingspolitikk

Rapporten om Norges internasjonale arbeid med menneskerettigheter synliggjør Norges innsats for å møte viktige internasjonale problemer og utviklingstrekk av betydning for menneskerettighetenes gjennomføring.

Menneskerettighetenes plass i Norges utenriks- og utviklingspolitikk, juni 2009:

Menneskerettighetenes plass i Norges utenriks- og utviklingspolitikk (pdf)

Rapporten synliggjør Norges innsats for å møte viktige internasjonale problemer og utviklingstrekk av betydning for menneskerettighetenes gjennomføring.

Rapporten er bygget opp rundt følgende satsningsområder i Soria Moria-erklæringen:

I.          En styrket internasjonal rettsorden

II.        Demokrati og rettsstatsprinsipper

III.       Fred, forsoning og rettsoppgjør

IV.       Økonomisk og sosial utvikling