Muliget for å flytte mobbere til en annen skole

Muliget for å flytte mobbere til en annen skole i alvorlige mobbesaker - om forståelse av opplæringsloven § 8-1 siste ledd.

"I regjeringsplattformen slår vi også fast at det er mobberen som må bytte skole i mobbesaker der skolebytte er eneste løsning. Det har vært enkelte uklarheter og ulik praksis i tilknytning til om og hvordan mobberen kan flyttes i slike tilfeller. Svaret på dette fremkommer ikke eksplisitt av opplæringsloven § 8-1 siste ledd. For at dette skal være klart, vil jeg til våren sende et forslag om å presisere loven på høring. I påvente av lovendringen er det i tillegg et behov for å gjøre klart hva som ligger i regelverket i dag. Det er viktig at bestemmelsen forstås og benyttes på riktig måte. I dette brevet vil det kort redegjøres for dagens regelverk", skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dette brevet.