Rapporter og planer

Museum og skole. Fra folkeopplysning til kulturell skolesekk

av Brita Brenna og Anne-Therese de Ridder ved UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk. November 2018

Rapport som bidrar med et historisk og samtidig perspektiv på forholdet mellom museum og skole er utarbeidet av UiO på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Rapporten "Museum og skole. Fra folkeopplysning til kulturell skolesekk" (.pdf)