Myndighetens håndtering av terrortrusselen sommeren 2014

Evalueringsrapport

Myndighetenes håndtering av terrortrusselen sommeren 2014 har identifisert en rekke lærings- og forbedringspunkter, selv om hovedbildet er at trusselsituasjon ble godt håndtert.

Evalueringsrapporten (pdf)