Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten 2013-2015

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Planen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Norges Fotballforbund, Norsk Tipping, Lotteritilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kulturdepartementet.