Nasjonal kontraterrorstrategi

Strategien skal forebygge og motvirke terror, og gir en tydelig ramme for arbeidet med kontraterror de neste årene.

Nasjonal kontraterrorstrategi (PDF)