Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet ga i brev av 09.07. 09 Samisk høgskole i oppdrag å opprette, lede og forestå sekretariatsfunksjonen for en nasjonal arbeidsgruppe med siktemål å utarbeide en strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning, med særlig vekt på samisk lærerutdanning og samiske språk. Arbeidet er gjennomført og forslaget til strategi ble sendt på høring. Strategien er vedtatt av statsråden og ble lagt frem i samarbeidsmøtet med Sametinget på Samisk Høgskole 15.03.11.

Kunnskapsdepartementet ga i brev av 09.07. 09 Samisk høgskole i oppdrag å opprette, lede og forestå sekretariatsfunksjonen for en nasjonal arbeidsgruppe med siktemål å utarbeide en strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning, med særlig vekt på samisk lærerutdanning og samiske språk. Arbeidet er gjennomført og forslaget til strategi ble sendt på høring. Strategien er vedtatt av statsråden og ble lagt frem i samarbeidsmøtet med Sametinget på Samisk Høgskole 15.03.11.

Lenke til rekrutteringsstrategi