Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser (hepatitter)

WHOs visjon for hepatittområdet er: «En verden der det ikke skjer smitte av hepatitt og alle har tilgang til trygg og effektiv behandling». Som ledd i det globale arbeidet vedtok Verdens helseforsamling (WHA) i 2014 en resolusjon som oppfordrer alle land om å utarbeide nasjonale strategier for bekjempelse av hepatitt. Norge følger nå opp denne resolusjonen gjennom en nasjonal strategi for arbeidet mot virale hepatitter.

Virale hepatitter er en samlebetegnelse på flere forskjellige sykdommer forårsaket av hepatittvirusene A, B, C, D og E. Fellesnevneren er at alle virusene hovedsakelig angriper leveren. Symptomene har mange likhetspunkter, men virusene har ulike egenskaper. Smittemåte og klinisk forløp er forskjellig. Leverbetennelse som følge av hepatittinfeksjon er et globalt helseproblem.

I Norge er hepatittforekomsten i den generelle befolkningen lav og mulighetene for forebygging og behandling gode. Sterke kunnskapsmiljøer og godt utbygde meldesystemer sikrer at vi har god beredskap for å håndtere smitteutbrudd. Det finnes vaksiner som gir god beskyttelse mot flere av hepatittsykdommene. Det medisinske apparatet for å behandle hepatittsykdommer er av høy kvalitet og det finnes stadig bedre legemidler for å behandle dem som likevel blir alvorlig syke. Samtidig er det utfordringer i utsatte grupper. Spesielt gjelder dette for personer som injiserer narkotika, gruppen menn som har sex med menn (msm) og innvandrere som kommer fra land med særlig høy forekomst av hepatitter. Innenfor disse gruppene er det hepatitt B og hepatitt C som i dag er de mest utbredte virusene, og som forårsaker de mest alvorlige hepatittsykdommene i Norge.

Les hele startegien Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser (pdf)