Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling

FNs toppmøte i Johannesburg om bærekraftig utvikling skal gjøre opp status for det internasjonale arbeidet for bærekraftig utvikling og vedta en handlingsplan for de neste 10-15 årene. Norge har høye ambisjoner for handlingsplanen.

Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling

Utenriskdepartementet offentliggjør nedenfor et første utkast til nasjonal strategi for bærekraftig utvikling.

Arbeidet med strategien inngår i de norske forberedelsene til FNs Verdenstoppmøte om bærekraftig utvikling som finner sted i Johannesburg i august-september i år. Dette førte utkastet er laget av en interdepartemental arbeidsgruppe ledet av Utenriksdepartementet.

Strategien er langsiktig. Utkastet stiller opp mål for hvor vi vil, kartlegger de utfordringene vi står overfor, og beskriver redskaper vi har for å nå målene. Det er ikke en handlingsplan som foreslår konkrete tiltak.

Det understrekes at det utkastet som nå sendes ut, ikke er et posisjonspapir fra Regjeringen. Det er en foreløpig tekst, som er ufullstendig på flere punkter, og hensikten med å offentliggjøre den på dette stadiet, er å gi alle interesserte organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner anledning til å bidra til den videre utformingen av strategien.

Organisasjoner kan sende sine kommentarer direkte til Utenriksdepartementet. Enkeltpersoner bes sende sine bidrag via en organisasjon eller til debattforumet på nettstedet www.visjon2032.no.

Innspill og kommentarer må være innsendt innen 8. april.